top of page

КУРСОВЕ

Рисуването е особено състояние на човешкия дух, копнеж за израз и споделяне на емоции, докосване до сътворението.
Открийте и споделете вашия уникален дух с рисуването.

Изобразителната творба е споделена емоция, търсеща съпричастност и разбиране. Упражненията в рисуване изострят наблюдателността, както към детайлите, така и към взаимоотношения извън материалния свят.
Хората владеещи рисуването са по-самоуверени и съобразителни.

 

Студио Мега Хром разработи и организира тези сесии в два основни модула:
Образователен и Експериментален модул.


ОБРАЗОВАТЕЛЕН модул осигурява възможност за изучаване на академично рисуване, помага за овладяване на умения, необходими за изграждане на реалистични изображения при рисуване от натура.
Нивото на всеки курсист е определящо за изработване на индивидуална програма за работа с него.

В курсовете по академично рисуване основно са застъпени: методите на наблюдение, изучаване и реалистично пресъздаване на натурата. Детайлно изучаване на пластична анатомия по курса  Голият човек на Голфред Бамес. Композиция, технология, рисуване от натура с молив и въглен, цветознание, живопис и пластичен етюд.

В конкретност ние се опитваме да предоставим на нашите ученици система, насочена към изучаване и овладяване на така наречения "Структурен реализъм",  с изключително внимание за съхранение на тяхната индивидуалност. 


Ръководителите в този модул са съвременни изявени художници, виртуозни рисувачи с признати постижения.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН модул дава възможност на участниците да се запознаят и осмислят основни течения в изобразителното изкуство и подчинявайки изобразителните средства да демонстрират свои подход и възможности за изобразителен израз. В програмата са включени разговори и лекции по история на класическото и съвременното изобразително изкуство. Ръководителите в този модул са изявени художници, виртуозни рисувачи с признати постижения, преподаватели в Национална художествена академия.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДУЛ

Академично рисуване  - етюд

I-ви курс /начален/

Курсът е организиран в 16 посещения по 3 астрономически часа (48 часа), най-малко два пъти в седмицата.

Задължително обучение за начинаещи е запознаването с основни конструктивни и композиционни закони при рисуването. Пропорции, перспектива. Усвояване на похвати за изграждане на реалистични обеми с линия и светлосянка. Цветознание.
Рисуването с
референции е едно добро начало за овладяване на натурата и изразните средстваМатериали
Носете вашите любими графични и живописни материали. Хартии и картони ще получите на място в ателието. При необходимост допълнителни материални може да закупите от щанда в Терминал 3.
Носете стари дрехи.

Резервации
Студиото разполага с ограничен брой места за тази сесия.
За да избегнете разочарование, направете резервация на телефона за контакти.

Ако имате специфични изисквания за съдействие, моля, обадете ни се по време на резервацията, за да обсъдим вашите нужди. 
Цена

Академично рисуване  - етюд

II-ви курс /етюд глава/

Курсът е организиран в 16 посещения по 3 астрономически часа (48 часа), най-малко два пъти в седмицата.

За да посещавате този курс, желателно е да имате основните познания по рисуване описани в програмата на начален курс.

Етюд на човешка глава включва:
Запознаване с пропорциите на главата - различни типове и възрастови групи. Детайлно изучаване на пластичната анатомия на главата - рисуване на човешки череп, мускули и мускулни групи, шия и раменен пояс.
Изучаване на пластичните форми на око, ухо, нос, уста. (рисуване на гипсови модели).
Рисуване на човешка глава от натура (жив модел). Пресъздаване на материалност, портретна характеристика / прилика. Израз на емоционални състояния, ракурси.


Материали
Носете вашите любими графични и живописни материали. Хартии и картони ще получите на място в ателието. При необходимост допълнителни материални може да закупите от щанда в Терминал 3.
Носете стари дрехи.

Резервации

Студиото разполага с ограничен брой места за тази сесия.За да избегнете разочарование, направете резервация на телефона за контакти.


Ако имате специфични изисквания за съдействие, моля, обадете ни се по време на резервацията, за да обсъдим вашите нужди.     Цена

Академично рисуване - етюд,

III-ти курс /етюд фигура/

Курсът е организиран в 24 посещения по 3 астрономически часа (72 часа), два пъти в седмицата.

Курсът не може да се посещава от лица под 16 годишна възраст. Лица от 16 до 18 годишна възраст могат да посещават курса с изричното съгласие на родител или настойник, декларирал писмено своето съгласие.

За да посещавате този курс, желателно е да имате основните познания по рисуване описани в програмата на начален курс и курса етюд глава.

Етюд на човешка фигура включва:
Запознаване с пропорциите на човешката фигура - различни типове и възрастови групи. Детайлно изучаване на пластичната анатомия на човешката фигура - костна система и мускулни групи, проекция на костната система и мускулите в пластичната анатомия. Етюд на гипсово екорше. Типични анатомични характеристики на половете. Динамика в човешката фигура. Конструктивни рисунки на спокойна и динамична фигура. Характеристики на кожата и пресъздаването им в рисунката. Работа с графичен материал и цветен етюд.
Изследват се и типичните проблеми при пресъздаването на материалност и проекция на анатомията под облеклото.

В този курс се рисува от натура гола фигура и фигура в театрален костюм.

Материали
Носете вашите любими графични и живописни материали. Хартии и картони ще получите на място в ателието. При необходимост допълнителни материални може да закупите от щанда в Терминал 3.
Носете стари дрехи.

Резервации

Студиото разполага с ограничен брой места за тази сесия.За да избегнете разочарование, направете резервация на телефона за контакти.


Ако имате специфични изисквания за съдействие, моля, обадете ни се по време на резервацията, за да обсъдим вашите нужди.     Цена

Академично рисуване

IV-ти курс Classis Dominus 

Курсът е организиран в 24 посещения по 3 астрономически часа (72 часа), два пъти в седмицата.

Курсът не може да се посещава от лица под 16 годишна възраст. Лица от 16 до 18 годишна възраст могат да посещават курса с изричното съгласие на родител или настойник, декларирал писмено своето съгласие.

Участници в този курс могат да бъдат хора, успешно завършили предходните 3 курса или хора, усвоили тези знания и умения извън курсовете на Терминал-3 – гимназии по изкуствата, художествени академии, частни практики и др.
В програмата на Мастер клас практически се затвърждават изобразителните умения на курсистите. Практическите задачи са насочени в жанровете на портрета, фигуралната композиция (при желание и натюрморт и пейзаж). Надстройки върху академичните познания и постижения. Експерименти върху собствен, творчески изобразителен изказ.
Подготовка на порт фолио за кандидатстване за работа или други институти по изкуствата.

В този курс се рисува от натура гола фигура и фигура в театрален костюм.

Порт фолиото включва по 2 работи от жанровете:
Натюрморт, пейзаж, портрет, гола фигура, фигура с театрален костюм, фигурална композиция.
12 отделни творби представящи пълно възможностите на завършилите.

Материали
Носете вашите любими графични и живописни материали. Хартии и картони ще получите на място в ателието. При необходимост допълнителни материални може да закупите от щанда в Терминал 3.
Носете стари дрехи.

Резервации

Студиото разполага с ограничен брой места за тази сесия.За да избегнете разочарование, направете резервация на телефона за контакти.


Ако имате специфични изисквания за съдействие, моля, обадете ни се по време на резервацията, за да обсъдим вашите нужди.     Цена

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДУЛ

Тази форма на осмисляне на свободното време, освен че разтоварва съзнанието, ще ви помогне да развиете допълнително своите изобразителните възможности.
Избралите този модул ще бъдат запознати с една по-сложна проблематика, свързана със съдържателната характеристика на модерното изкуство. Те ще работят над възможността да изразят свои субективни, емоционални състояния със средствата на живописта. Да съчинят свой подход към изграждане на формите в пространството на картината.
Тези сесии ще бъдат придружени с увлекателни лекции по история и развитие на модерното изобразително изкуство.

Следвайки сесиите от този модул, участниците ще получат самочувствието на познавачи на модерните течения. Резултатите в техните творби ще се разграничават осезателно от имитациите и формалното наподобяване на „модерен автор”.   
 Цена

СВОБОДНО РИСУВАНЕ

Открийте и споделете вашия уникален дух с рисуването.

 

начало 13:00 часа, край на сесията 17:00

Рисуването е особено състояние на човешкия дух, копнеж за израз и споделяне на емоции, докосване до сътворението.

ТЕРМИНАЛ 3 предлага възможност, за свободни сесии – рисуване и моделиране.
Свободните посещения не са ангажирани с участие в образователен модул и експериментален модул.
Времето за свободни посещения е всеки ден от 13.00 до 17.00 часа, освен в дните с пълна предопределена програма.
В сесиите вие може да използвате базата на ателиетата:
- работно място – стативи рисуване и моделиране.
- материали – хартии и картони, глина.
- oрганизирани натюрморти
- гипсови модели за рисуване
- позиращи модели – глава и фигура
- графична преса за клас. графични техники (без литография), мастила, плаки и др. помощни материали.
- специално осветление.
- щанд за основни материали.
- Интернет.
Носете вашите любими графични и живописни материали и вашите специални инструменти за моделиране. При необходимост бихте могли да закупите допълнителни материали и от нашия щанд. Носете стари дрехи.

Резервации
Студиото работи с курсисти по график с предопределена програма. За да избегнете разочарование, направете запитване и резервация на телефона за контакти.


В свободните сесии, използвайки базата на ТЕРМИНАЛ 3, бихте могли да организирате свои групи от съмишленици и модели.    Цена

I-ви курс
II-ри курс
III-ти КУРС
IV-ti KURS
експериментален
Свободно рисуване
bottom of page