ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДУЛ

Академично рисуване  - етюд, I-ви курс /начален/

Курсът е организиран в 16 посещения по 3 астрономически часа (48 часа),

два пъти в седмицата.

Академично рисуване - етюд, II-ри курс /Етюд глава/

Курсът е организиран в 16 посещения по 3 астрономически часа (48 часа),

най малко два пъти в седмицата.

Академично рисуване - етюд, III-ти курс /Етюд фигура/

Курсът е организиран в 24 посещения по 3 астрономически часа (72 часа),
най-малко два пъти в седмицата.

* Курсът не може да се посещава от лица под 16 годишна възраст. Лица от 16 до 18 годишна възраст могат да посещават курса с изричното съгласие на родител или настойник, декларирал писмено своето съгласие

Академично рисуване - етюд, IV-ти курс /Classis Dominus/

Курсът е организиран в 24 посещения по 3 астрономически часа (72 часа), два пъти в седмицата.

* Курсът не може да се посещава от лица под 16 годишна възраст. Лица от 16 до 18 годишна възраст могат да посещават курса с изричното съгласие на родител или настойник, декларирал писмено своето съгласие

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН МОДУЛ​

СВОБОДНО РИСУВАНЕ

Всеки вторник и четвъртъкначало 13:00 часа, край на сесията 17:00

За останалите дни от седмицата, моля позвънете.

Следете инзвънредните сесии с модел в нашата страница във Face Book.